Adwokat sprawy rodzinne Wrocław –popularne sprawy rodzinne

Sprawy rodzinne nie zawsze są łatwe do obsłużenia nawet przez doświadczonego adwokata w tej materii. Współpraca z rodzinami wymaga wiele empatii, zaangażowania, a także dużej wiedzy, która pozwoli nie zaszkodzić klientom. W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego możemy wyodrębnić kilkanaście pozycji. Jednak ten artykuł skupi się na trzech najczęstszych sprawach obsługiwanych przez adwokata do spraw rodzinnych – Pana Wojciecha Podgórskiego.

Adwokat sprawy rodzinne Wrocław:

– sprawy o rozwód

– sprawy alimentacyjne

– kompleksowe usługi prawnicze w jednym miejscu

Adwokat sprawy rodzinne Wrocław – sprawy o rozwód

Miłość powinna trwać wiecznie – takie są przynajmniej założenia par nowożeńców, którzy stają przed ołtarzem lub urzędnikiem Stanu Cywilnego. Jednak życie bardzo często weryfikuje zamiary i postanowienia młodych ludzi, a oni coraz częściej decydują się na rozwód. Według najnowszych danych zebranych przez adwokatów (adwokat sprawy rodzinne Wrocław na pewno to potwierdzi) już ponad 30% zawieranych małżeństw kończy się rozwodem. Dlaczego? Istnieje wiele powodów takich decyzji. Najczęstszym podawanym powodem w oficjalnych statystykach jest niezgodność charakterów co jest dość ogólnym sformułowaniem. Kolejnymi są: niedochowanie wierności małżeńskiej, problemy z używkami (głównie chodzi o alkohol i narkotyki), zła sytuacja finansowa oraz problemy psychiczne małżonka. Przeprowadzenie rozwodu jest jednym z najpopularniejszych zadań adwokata do spraw rodzinnych we Wrocławiu. Wnosząc o rozwód, małżonek może również złożyć wniosek o rozwód z orzeczeniem o winie oraz o alimenty dla siebie oraz swoich pociech. Warto dodać, że alimenty dla małżonka są przyznawane tylko wtedy, gdy nie jest on/ona winny/winna rozpadu związku małżeńskiego.

Adwokat sprawy rodzinne Wrocław – sprawy alimentacyjne

Doświadczony adwokat do spraw rodzinnych we Wrocławiu pomoże rozwiązać problemy alimentacyjne, które powstają po zakończeniu małżeństwa. Warto dodać, że o alimenty mogą starać się nie tylko prawni opiekunowie nieletnich. Kolejną grupą osób, która może dochodzić alimentów są byli współmałżonkowie. Bardzo często dzieje się tak,że kobieta opiekowała się przez wiele lat dziećmi oraz domem, a teraz zostaje rozwódką bez szans na znalezienie pracy, ze względu na to, że nigdy nie pracowała lub nie uzyskała dobrego wykształcenia. To właśnie takie kobiety są głównymi beneficjentami alimentów dla współmałżonków.

Adwokat sprawy rodzinne Wrocław – kompleksowe usługi prawnicze w jednym miejscu

Adwokat do spraw rodzinnych we Wrocławiu jest osobą, która pomoże uzyskać wiedzę oraz wsparcie podczas rutynowych czynności prawniczych. Praca prawnika zaczyna się już na pierwszym etapie, kiedy zazwyczaj ustalana jest ugoda. Później następują mediacje sądowe, a na końcu postępowanie sądowe.