Podstawy pisania treści pod pozycjonowanie stron Google

Obecnie trzeba przyznać, że biznes w sieci nie jest prosty ze względu na dużą konkurencję i przebicie się przez mnóstwo podobnych stron jest trudne. Dodatkowo, e-biznes bez odpowiednio zoptymalizowanego contentu będzie tracił i nie będzie w stanie się wybić. Skuteczne seo jest uwielbiane przez wyszukiwarki oraz chętniej klikane przez użytkowników, którzy często są nie świadomi nawet, że czytany artykuł jest pod pozycjonowanie google.

Jak pisać artykuły w zgodzie z zasadami SEO?

Zdecydowanie algorytm google staje się coraz lepszy i inteligentniejszy, co ułatwia mu rozpoznawanie artykułów o wysokiej i niskiej jakości, prze co łatwiej mu ustawiać pozycjonowanie stron. Z tego powodu, gdy zależy nam na dobrym pozycjonowaniu stron w google, trzeba mieć właściwe podejście do tworzenia contentu – pisać tak, jakby nasz artykuł był najlepszy na świecie. Skupić się na jakości i unikalności, a dopiero w drugiej kolejności stawiać na pozycjonowanie za granicą. Oto kilka pomocnych zasad przy tworzeniu contentu:

·         Niezależnie od tego czy nasz artykuł jest tworzony na oklepany czy zupełnie nowy temat, musimy zadbać o to, by był oryginalny i wyróżniał się na tle innych. Nie wolno powtarzać treści z innych stron. Unikalność wpłynie na lepsze pozycjonowanie strony google. Brak oryginalności sprawi, że nasz artykuł nie będzie linkowany i zdobędzie mało wejść oraz słabe google seo.

·         Należy upewnić się, że temat został zrealizowany wycz­er­pu­jąco i szcze­gó­ło­wo. W końcu powinniśmy być dobrze obeznani z tematem, o którym piszemy. Trzeba zawsze zakładać, że piszemy dla kompletnego laika – różne osoby będą czytały nasz artykuł i każdy powinien móc go w pełni zrozumieć.  

·         Trzeba pamię­tać, że dobra treść wymaga też ciężkiej pracy, ale przynosi odpowiednie korzyści w postaci zainteresowania użytkowników oraz wysokiego pozycjonowania stron google. Niestety, wiele contentu tworzona jest stricte pod wyszukiwarki i mocne pozycjonowanie stron internetowych, co powoduje, że taka treść szybko jest wypierana przez inny content.

·         Konieczne jest odpowiednie planowanie. Jeżeli posi­adasz wie­dzę i doświad­cze­nie w tematyce, któ­rą poruszasz na stro­nie to zas­tanów się, nad iloś­cią infor­ma­cji. Zbyt duża ilość informacji może być przytłaczająca.

·         Bardzo waż­ne jest, by temat nastawiony był przede wszystkim na użytkown­ika. Warto postawić się na miej­scu klien­ta i zastanowić nad formą, jaka byłaby najbardziej interesująca i przystępna dla niego. Dopiero w ten projekt wpleść elementy skutecznego pozycjonowania stron www.

·         Pier­wsze sekun­dy są naj­waż­niej­sze, gdy przychodzi do wyścigu z innymi treściami o podobnej tematyce. Czasem, by przy­ciągnąć odwiedza­jącego na naszą stro­nę mamy tylko mignięcie wśród wyników wyszukiwania czy przy scrollowaniu. Jeżeli począ­tek arty­ku­łu SEO będzie cie­ka­wy to duże prawdopodobieństwo jest, że użytkownik kliknie. Z tgo powodu ważna jest zajawka, czyli lead. Ciekawszy artykuł to również lepsze pozycjonowanie seo warszawa.  

·         Kilka prostych zasad na temat formy i treści – staraj się pisać zwięź­le i na temat. Unikaj pow­tarza­nia i lania wody. Przeczy­taj każ­dy aka­pit, starając się myśleć jak potencjalny użytkownik. W ten sposób będziemy mieć realny wpływ także na pozycjonowanie top 3.

·         Tekst musi być poprawny stylistycznie i językowo i nie może być nudny. Lanie wody nie jest mile widziane. Nudne teksty z błędami, które ciągną się bez końca to coś, co skutecznie odstrasza czytelników.