Aqua Soil – opinie ekologiczne, monitoring wód podziemnych

Aqua Soil jako firma dba nie tylko o interesy swoich klientów ale również o ekologie i ochronę środowiska. Prowadząc badania ilościowe i jakościowe wód podziemnych firma sprawdza stan zanieczyszczenia i wpływ na środowisko. Oprócz monitoringu wód podziemnych i wydawania opinii ekologicznych Aqua Soil prowadzi także nadzór geologiczny inwestycji takich jak budowa autostrady czy obwodnicy. Bez […]