Dieta w zaburzeniach behawioralnych

Trzeba przyznać, że to dość nowy temat, ponieważ trudno o źródła naukowe, które jednoznacznie definiują wpływ zawartości diety na zachowanie i reakcje zwierząt. Generalnie rzecz ujmując na pewno istnieje jakaś zależność pomiędzy zawartymi w pożywieniu składnikami odżywczymi, a samopoczuciem naszego pupila. Musimy być świadomi tego, że jak psy tak samo jak ludzie, nieodpowiednio karmione cierpią na różnego rodzaju dolegliwości i nie tylko czysto fizyczne. Chodzi oto, że brak równowagi chemicznej organizmu, w ogromnej mierze wynikający przecież z jakości stosowanej diety, prowadzić może do zaburzeń behawioralnych. Poniżej znajdziesz kilka informacji na ten temat, które koniecznie powinieneś przeczytać!

Zacznijmy od tego, że współcześni badacze próbują wykorzystać wiedzę o tym wpływie w doświadczeniach psychologicznych nad zwierzętami. W związku z tym sprawdzają oni, czy np. psy endogennie lękliwe lub agresywne (na co wpływ może mieć rasa, cechy osobnicze, geny) zmieniają swoje zachowanie w wyniku modyfikacji diety. Przede wszystkim przeprowadzono badania z zastosowaniem różnego rodzaju diet (jakościowo uboższych i bogatszych), jednak istotne znaczenie miało także modelowanie przestrzeni socjalnej zwierzęcia (ilość kontaktów, stabilność środowiska). Co ciekawe, okazało się, że układ nerwowy zwierząt reaguje na zmianę jakości pożywienia (w obydwu kierunkach), co przejawiać się mogło także w bardzo bezpośredni sposób (np.agresja). Warto wiedzieć, że reakcja ta była również związana z jakością i rodzajem kontaktów w ramach gatunku, bądź też poza nim (z człowiekiem).

Doskonałym przykładem jest tutaj pies, który karmiony lepiej niż wcześniej wykazuje duże zapotrzebowanie na kontakty socjalne i współpracę. Oprócz tego jest on wówczas spokojny i zrównoważony. Natomiast, gdy taka interakcja nie nastąpi, pies zostanie odizolowany i osamotniony, nie zostanie zaspokojona potrzeba, która powstała w jego umyśle, a co za tym idzie wzrośnie jego reaktywność, a być może dojdzie nawet do aktu agresji. Jednak w przypadku, gdy zwierzę karmione jest gorzej niż dotychczas stanie się rozdrażnione oraz niespokojne. Musisz pamiętać, że w jego przypadku izolacja jest potrzebna, zapewni mu spokój i potrzebny dystans, natomiast inicjowanie kontaktu w takim momencie zaowocuje najprawdopodobniej utratą równowagi i niepożądanymi reakcjami. Reasumując, jak widać dieta oraz środowisko życia w ogromnym stopniu kształtować mogą schemat zachowań naszych podopiecznych.