Aqua Soil – opinie ekologiczne, monitoring wód podziemnych

Aqua Soil jako firma dba nie tylko o interesy swoich klientów ale również o ekologie i ochronę środowiska. Prowadząc badania ilościowe i jakościowe wód podziemnych firma sprawdza stan zanieczyszczenia i wpływ na środowisko. Oprócz monitoringu wód podziemnych i wydawania opinii ekologicznych Aqua Soil prowadzi także nadzór geologiczny inwestycji takich jak budowa autostrady czy obwodnicy. Bez względu na rodzaj wykonywanych prac firma gwarantuje korzystne warunki umowy dla obu stron i atrakcyjne ceny. Aqua Soil sporządza również dokumentację odbioru odpadów. Odpady przemysłowe muszą być składowane w bezpieczny sposób, aby nie zagrażały środowisku i zdrowiu człowieka. Aqua Soil czuwa nad tym, aby odpady były składowane zgodnie z wymaganymi przepisami, prowadzi też recycling odpadów mineralnych takich jak popioły czy żużle. Aqua Soil to gwarancja tego, że każdy nadzór geologiczny będzie przeprowadzony dokładnie dzięki czemu klienci będą mieli pewność, że prowadzone inwestycje będą bezpieczne.